Què és la Federació?

A mitjans de 1996 diferents entitats ecologistes catalanes inicien un procés de coordinació després d’un debat de reflexió sobre l’estat de l’ecologisme a Catalunya. Aquest procés de coordinació es basa en tres puntals molt modestos:

  • Llistat de faxos i adreces electròniques, de cara a poder respondre plegats en cas d’emergència o atemptat ecològic.
  • Espai informatiu conjunt, ecoilla, dins de la revista Illacrua, per difondre i facilitar el coneixement mutu de les activitats.
  • Organització de l’una trobada anual, aprofitant les Trobades Naturalistes.

El treball en conjunt, el coneixement mutu, en definitiva l’aprofundiment en procés de coordinació fa que, el març de 1998, es constitueixi definitivament l’AEEC (Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya) com a assemblea oberta a totes les entitats que ho vulguin i que compleixin dos requisits:

  • Ser organitzacions que tinguin com a principals objectius la defensa del medi ambient i de la salut de les persones, i els seu estudi i difusió de forma global o en qualsevol dels seus àmbits.
  • Ser organitzacions independents, que no estiguin vinculades parcial o totalment, a partits polítics, sindicats, empreses, consorcis, institucions públiques o organismes similars.

A finals de 1998 l’AEEC defineix la seva declaració de principis. Al llarg del 1999 i de principis del 2000 es produeix un debat sobre com s’ha d’organitzar l’AEEC per complir els objectius pels qual es va crear. Finalment, el maig del 2000, s’aprova el reglament de funcionament, que significa un avenç respecte la declaració de principis de 1998.

L’evolució d’aquest projecte es consolida a l’any 2002 amb el nom de federació Ecologistes de Catalunya (EdC).

Correu electrònic de contacte: correu@ecologistes.cat